Събития

Не всички разбират защо е необходимо да знаят какво се случва на енергийно ниво в тялото на човек и как това може да се използва на практика. А именно с това започва преходът от поведението на жертва към това да се превърнеш в творец на собтвената си реалност.

Благодарение на дългогодишния си опит и множеството обучения, които съм преминал – реших да събера най-ефективните практики и техники и да ги адаптирам към съвременния начин на живот. Те ще ви дадат знания относно това как да управлявате своите емоции, мисли и енергия. С лекота ще освободите блокажите в тялото, което от своя страна ще ви помогне да постигате баланс на всички нива и да реализирате целите си с лекота.