Балансиращият масаж – осъзнаване чрез допир – десета сесия

В последната сесия на Ребалансинга тялото се усеща като едно цяло.

През 1980 г. е създадена система от 10 сесии на специален дълбоко балансиращ масаж, която Ошо – просветен индийски мистик – нарекъл „Ребалансинг”. Оттогава повече от 1200 души са се обучили като ребалансери. В България може би единственият сертифициран такъв терапевт е Петьо Коджабашев.

Докосването с любов и умение е есенцията на Ребалансинга. Десетата, последна, сесия на Балансиращия масаж се нарича Космическа интеграция – „Всичко е твое“ – тялото като едно цяло.

Интеграцията е преживяване на „цялостност” – състояние на невинност, незасегнатост, неразрушеност, изпълненост, единство, безграничност, сила и чистота.

Всеки познава това чувство: можете да го изпитате, когато танцувате, когато се разхождате сред природата, когато седите на терасата под звездното небе в топла лятна нощ или когато правите любов. Все пак, за повечето хора това чувство за сливане с цялото съществуване е нещо, което са изпитвали само в детството или младостта си, преди много време.

В контекста на нашите десет сесии това означава да преживееш тялото си като едно органично цяло и да го приемеш като средство за обединяване с безграничната широта /пространство/ на цялото съществуване. Тялото е основата за максимално преживяване на „да бъдеш едно”.

Интеграцията е продължаващ процес. Дори преживяването на този „нов баланс”, който усещате в тялото си, представлява продължително движение. Животът е процес, всеки момент е нов и точно това го прави вълнуващ и енергичен. Можете „живо” да поддържате себе си, практикувайки медитация.

„Първото нещо е тялото, тялото е твоята основа, то е твоята земя, то е мястото, където си заземен. Да си непримирим, враждебен към тялото си, означава да бъдеш унищожен, да си шизофреничен, да бъдеш нещастен, да създадеш ада. Ти си тялото, разбира се, ти си повече от тяло, но това повече ще последва по-късно. Първо, ти си тяло, тялото е твоята основна истина. Затова никога не бъди срещу тялото. Винаги, когато застанеш срещу тялото, си против Бог, винаги, когато си неуважителен към тялото си, губиш връзка с реалността, защото тялото е твоята връзка, твоят мост – твоето тяло е твоят храм.”

Ошо – „Възгледът на Тантра“