Балансиращият масаж – осъзнаване чрез допир – осма и девета сесия

В тези сесии на Ребалансинга се хармонизира тялото

През 1980 г. е създадена система от 10 сесии на специален дълбоко балансиращ масаж, която Ошо – просветен индийски мистик – нарекъл „Ребалансинг”. Оттогава повече от 1200 души са се обучили като ребалансери. В България може би единственият сертифициран такъв терапевт е Петьо Коджабашев.

Докосването с любов и умение е есенцията на Ребалансинга. Осма и девета сесии са обединени и се наричат от разделението към цялостността – „Сливане в едно цяло”.
В предишните седем сесии на Ребалансинга се сближихте с тялото си в 7 стъпки. Следващите три интегриращи сесии от Балансиращия масаж ще ви въведат в проблемите на израстването, вътрешното развитие и мъдростта.
Структурно тялото може да бъде разглеждано като средство, път за протичане на хармонична енергия. Но ситуациите от ежедневието изкарват потока от руслото му. Толкова сте привикнали към този дисбаланс, че го приемате за нещо естествено.
Стъпка по стъпка, по време на предишните сесии, се разделихте с обичайния си „баланс”. В последните три сесии заедно с терапевта се изгражда нов баланс, който съответства на индивидуалната ви същност. Осма и девета сесия могат да се опишат като интегриращи и хармонизиращи двете части /горна-долна, лява-дясна/ на тялото в центъра.
Ако главната енергия и подчертаност са в долната част на тялото и са насочени към отношението „тяло – ум” /разум, съзнание/, то горната част става уязвима за болести и наранявания. Например: главоболие, нервен стомах, астма, артрит на китките. Ако енергията е фокусирана в горната част, можем да наблюдаваме симптомите в долната част, като луксация на глезенната става, разширени вени, хемороиди, сексуални проблеми и деформации на стъпалата.
Разделението „глава-тяло” причинява синдрома „глава-рамо-врат”, но също така може да доведе до множество автоимунни заболявания и други саморазрушителни процеси.
Друго разделение на тялото, което правим, е „ляво-дясно”. Въпреки, че двете странични части на тялото изглеждат външно еднакви, те съдържат и проявяват различни черти на личността и характера. Лявото полукълбо на мозъка контролира моториката и нервно-мускулните функции на дясната част на тялото. Дясното полукълбо на мозъка контролира функциите на лявата част на тялото.
Разделението „ляво-дясно” също причинява много симптоми. Трудно е да се изчисли процентът на болестите, причинени от него. При много силно разделение, заболяванията може да са външно видими – по-къс крак, сколиоза /изкривяване на гърба, на врата/ и др.

„Първата истинска любов е да си обърнат към себе си. Само от този център ще се появи и друга любов. Не обичате тялото си, криете го по хиляда и един начини. Прикривате миризмата му, криете го под дрехи, скривате го с украси, опитвате се да създадете някаква красота, която постоянно мислите, че ви липсва. Живеейки в това усилие, ставате изкуствени.
В момента, в който се приемете, ставате красиви.”
Ошо – „Възгледът на Тантра”